Outsourcing BHP /Obsługa kompleksowa/

Nasi Klienci


Różnej wielkości firmy, które pragną skupić się na strategicznych obszarach swojej działalności, przekazując cześć obowiązków i zadań z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy doświadczonym specjalistom.


 
W ramach kompleksowej usługi świadczymy miedzy innymi:


1.    Szkolenia:


•    szkolenia BHP wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych,
•    szkolenia PPOŻ dla osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
•    szkolenia Pierwszej pomocy osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
•    aktywna kontrola ważności szkoleń.


2.    Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:


•   pomoc w realizacji Nakazów, Wystąpień i Decyzji PIP, PIS,
•   udział oraz dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy,
•   opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych,
•   udział w opracowywaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
•   audytowanie stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami,
•   prowadzenie obligatoryjnych rejestrów z zakresu BHP,
•   ocenę ergonomiczną stanowisk pracy,
•   sporządzanie okresowych analiz BHP,
•   sporządzanie instrukcji  bhp obsługi urządzeń, stanowiskowych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
•   doradztwo w sferze przepisów prawa pracy dotyczących BHP,
•   konsultacje przy tworzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie pracy,
•   reprezentowanie klientów przed organami nadzoru nad warunkami pracy,
•   współpraca z akredytowanymi laboratoriami w zakresie wykonywania badań czynników środowiska pracy,
•   nadzorowanie nałożonych na pracodawcę obowiązków w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
•  promowanie oraz rozwijanie na terenie zakładu pracy Zleceniodawcy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
•  doradztwo w zakresie zmian w  przepisach i regulacjach prawnych dotyczących bhp i  ppoż., w tym dyrektyw  Unii Europejskiej.
•  doradztwo w doborze i zakupie ochron osobistych, oznaczeń bhp i ppoż., sprzętu ratunkowego oraz podręcznego sprzętu ppoż.,
•    oraz wszelkie inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP


3. Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej:


•    przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
•    opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
•    organizowanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń p.poż,
•    określanie obciążenia ogniowego budynku,
•    wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie do minimalnych wymagań,
•    określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.Współpracujemy z:


•    konserwatorami sprzętu przeciwpożarowej,
•    producentami i dystrybutorami artykułów bhp i ppoż.,
•    instruktorami pierwszej pomocy
•    lekarzami medycyny pracy.


Dzięki współpracy z kompetentnymi specjalistami nasza obsługa jest kompletna i pełna.


Cena usługi


Cena usługi jest ustalana indywidualnie, po rozpoznaniu Państwa potrzeb i oczekiwań oraz specyfiki, lokalizacji i wielkości Firmy. Nasza współpraca  może mieć charakter stałej comiesięcznej obsługi lub zlecenia jednorazowego – w zależności od Państwa potrzeb i wymogów prawnych. W celu ustalenia indywidualnych warunków współpracy zapraszamy do zakładki kontakt