Outsourcing BHP /Zlecenia jednorazowe/

Zlecenia jednorazowe są elementem sprawnego zarządzania  bezpieczeństwem w Państwa firmie. W ofercie zleceń jednorazowych wchodzą działania dążące do zapewnienia realizowania obowiązków Pracodawcy w zakresie BHP, P.POŻ, Pierwsza pomoc.


W ramach jednorazowego zlecenia realizujemy między innymi:


1.    Szkolenia:


•  szkolenia BHP wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych,
•  szkolenia PPOŻ dla osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
•  szkolenia Pierwszej pomocy wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,


2.    Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:


•    udział oraz dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do/z pracy,
•    udział w opracowywaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
•    audytowanie stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami,
•    ocenę ergonomiczną stanowisk pracy,
•    sporządzanie okresowych analiz BHP,
•    sporządzanie instrukcji  bhp obsługi urządzeń, stanowiskowych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
•    doradztwo w sferze przepisów prawa pracy dotyczących BHP3. Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej:


•    opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,


Współpracujemy z:


•    konserwatorami sprzętu przeciwpożarowej,
•    producentami i dystrybutorami artykułów bhp i ppoż.,
•    instruktorami pierwszej pomocy
•    lekarzami medycyny pracy.


Dzięki współpracy z kompetentnymi specjalistami nasza obsługa jest kompletna i pełna


Cena usługi


Cena usługi jest ustalana indywidualnie, po rozpoznaniu Państwa potrzeb i oczekiwań oraz specyfiki, lokalizacji i wielkości Firmy. W celu ustalenia indywidualnych warunków współpracy zapraszamy do zakładki kontakt