Szkolenia

Uczestnicy szkolenia:
Liczba uczestników
Pracodawca / Kadra kierownicza / Menagerowie / Brygadziści:
Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych:
Pracownicy na stanowiskach robotniczych:

Szczegóły szkolenia:
 
Miejsce szkolenia: Adres


Kod pocztowy


Miejscowość (poczta)

Termin szkolenia:



Dane do faktury:
 
Nazwa firmy / Imię i nazwisko:
Miejsce szkolenia: Adres


Kod pocztowy


Miejscowość (poczta)

NIP:
Email:
Telefon:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych przez firmę Profesja Centrum Szkoleniowo Doradcze, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych.
Wyślij do mnie kopie tej wiadomości.