Szkolenia /Samoształcenie kierowane /

Wraz z  zwiększającymi się pytaniami od Państwa dotyczącą szkoleń BHP Profesja dla wygody Klientów utworzyła swoiste szkolenia polegające na samokształceniu kierowanym. Metoda ta polega na łączeniu  dwóch metod szkoleń stacjonarnego z szkoleniem on-line.

Doskonale opracowane materiały szkoleniowe przeplatane filmami oraz quizami dają kursantom bogato zrozumiałą bazę w pigułce w miejscu i czasie najbardziej dla siebie dogodnym. Uczestnicy szkolenia  oprócz stałego dostępu do materiałów, otrzymują darmową opieka trenera. Wiedza eksperta  pomoże odpowiedzieć kursantom na nurtujące pytania, doprecyzuje zagadnienia oraz poradzi stosowną literaturę.


Szkolenia okresowe w formie samokształcenia kierowanego organizujemy  dla:

  • pracodawców i osób kierujących pracownikami;
  • pracowników administracyjno-biurowych;


Przebieg szkolenia opieramy na następujących etapach

1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Pozwala ona na określenie oraz identyfikację potrzeb szkoleniowych, dopasowanie programu do indywidualnych wymagań Klientów, co przekłada się na efektywność pracy.


2. Zgłoszenie uczestników na szkolenie:

Elektroniczna - poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zgłoś szkolenie   lub korzystając z zakładki kontakt


3. Płatność

Przesłanie przez Profesja pocztą elektroniczną lub tradycyjną do Usługobiorcy faktury PROFORMY obejmującej ustalony koszt szkolenia.


4. Materiały szkoleniowe

Materiały samokształceniowe opracowane zgodnie z zasadami dydaktyki obejmują: program ramowy szkolenia, skrypt, quizy, zestawy pytań kontrolnych, oraz próbny test egzaminacyjny.


5.Konsultacje

W trakcie nauki uczestnicy mogą korzystać dowolnie z konsultacji indywidualnych za pomocą e-mail lub drogą telefoniczną.

Konsultacje prowadzą są przez osoby spełniające wymagania pod względem kwalifikacji zawodowych  i dydaktycznych. Konsultacje nie są obowiązkowe.


6. Spotkanie konsultacyjne zakończone egzaminem

Na przejście całego szkolenia użytkownik ma 14 dni. Podczas zaplanowanego spotkania podsumowujemy materiał, oraz omawiamy ponownie trudne zagadnienia. Po konsultacji zgodnie z  § 16 ust. 2.  rozporządzenia, uczestnicy odbywają egzamin przed komisją.

Pracodawco bez względu na formę przeprowadzenia szkolenia okresowego, szkolenia takie kończy  się egzaminem.  Oznacza to konieczność osobistego stawienia się odbywającego szkolenie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia § 16 ust. 2. (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.)


7. Wystawienie zaświadczeń

Na podstawie zaliczonego testu Profesja wystawi zaświadczenie ukończeniu szkolenia wg wzoru określonym w Rozporządzeniu.


Na rynku spotyka się duże grono renomowanych firm, które przeprowadzają egzamin szkolenia BHP na odległość / przez Internet. Podczas kontroli przez PIP może być to powodem nakładanych kar oraz anulowaniem szkoleń  wynikiem, czego  szkolenie takie będzie dużo droższe.

 

Zapraszamy do  zakładki kontakt, jeśli chcą Państwo mieć pewność, że Wasze pieniądze nie są wyrzucane w błoto a pracownicy  przeszkoleni są  zgodnie z obowiązującą  literą prawa.