Szkolenia /Pierwsza Pomoc/

Profesja współpracuję z wykwalifikowanymi Specjalistami, którzy w codziennej pracy są praktykami w dziedzinie udzielania  Pierwszej Pomocy. Zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku (ERC 2010). Zgodne z  wymogami nowelizacji Kodeksu Pracy, która weszła w życie dn. 18 stycznia 2009 roku. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z całą niezbędną tematyką, aby w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zareagować prawidłowo.

Zajęcia przeprowadzane są w formie wykładów, oraz praktycznych ćwiczeń. Każdy z Uczestników pod okiem instruktora, będzie miał okazję przećwiczyć w praktyce zdobytą wiedzę.


Poruszane tematy podczas szkolenia  to min:

 • Bezpieczeństwo własne
 • Ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne, elektryczne
 • Porażenia prądem elektrycznym
 • Wstrząs
 • Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami
 • Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 • Skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych, domowych i zakładowych


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują  imienne Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

 

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie zapraszamy do zakładki kontakt w celu ustalenia szczegółów współpracy.