Szkolenia /P.Poż/

Zespół Profesji współpracuję z wykwalifikowanymi specjalistami- Inspektorami Ochrony Przeciwpżarowej, którzy w codziennej pracy są praktykami w dziedzinie zwalczania pożarów, ewakuacji ludzi, sporządzania Instrukcji  pożarowych, przeglądów technicznych sprzętu gaśniczego itp.


W  drugiej dekadzie 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.), która nakłada na Pracodawcę obowiązek wyznaczenia wśród pracowników osób  m.in. do zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników.


W związku z powyższym proponujemy Państwu szkolenia w trakcie których pracownicy odpowiedzialni za zapewnienie ewakuacji pracowników oraz zwalczania pożarów zdąbędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności.


Szkolenie obejmuję następującą tematykę:

  • zagrożenie pożarowe,
  • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu,
  • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie,
  • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne,
  • ewakuacja i procedury alarmowe,
  • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • pomoc poszkodowanym w pożarach,
  • zasady prowadzenia sprawnej  ewakuacji,


Na życzenie klienta możemy zorganizować próbną ewakuację w zakładzie.


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują  imienne Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

 

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie zapraszamy do zakładki kontakt w celu ustalenia szczegółów współpracy.