Szkolenia /BHP/

Podczas przygotowywania szczegółowego programu szkoleniowego  BHP dostosowanego do specyfiki zakładu pracy oraz zagrożeń występujących w firmie nasi wykładowcy kierują się mottem:

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować”

— Johann Wolfgang Goethe 


Dlatego tez wzbogacamy nasze szkolenia o ćwiczenia, quizy, dyskusje. Dzięki takiej formie osoby szkolone nabywają niezbędnej wiedzy oraz umiejętność dostrzegania zagrożeń podczas wykonywania pracy na własnych stanowiskach.

 

W naszej ofercie proponujemy Państwu szkolenia

 

Szkolenia Wstępne (instruktaż ogólny) dla:


•    każdej grupy pracowniczej;

Szkolenie wstępne ogólne dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu do wykonywania pracy. Szkolenia  wstępne przeprowadzane są w formie instruktażu.

 

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie zapraszamy do zakładki kontakt w celu ustalenia szczegółów współpracy.


Szkolenia Okresowe dla:


•   pracodawców, kadry kierowniczej, menagerów, koordynatorów procesu, brygadzistów itp.;


•   pracowników administracyjno-biurowych: pracownicy biurowi, placówek służby zdrowia, pracowników

    szkół oraz innych placówek oświaty;


•   pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;


Szkolenia okresowe przeprowadzane są w formie kursu, seminarium oraz samokształcenia kierowanego.


Każdy słuchacz po pozytywnym ukończeniu szkolenia otrzymuje Zaświadczenie spełniające wymogi  Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860).