Agencja Interaktywna Exception - Demo CMS

Aktualności

Wróć do listy aktualności
Program działania PIP na 2012 r. 2012-03-01

7 listopada 2011 r. na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy Głowna inspektor pracy Anna Tomczyk przedstawiła program działania PIP na 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy w przyszłym roku zamierza przeprowadzić ok. 88 tys. kontroli. Jednocześnie skieruje swoją bogatą ofertę prewencyjną do blisko 200 tys. podmiotów gospodarczych, w tym głównie małych i średnich firm.
budowa, konstrukcje


Działania kontrolno-prewencyjne PIP obejmą przede wszystkim budownictwo. Uwaga inspektorów pracy zwrócona będzie w pierwszej kolejności na roboty na wysokości i prace ziemne, związane z największymi zagrożeniami wypadkowymi.

Kontynuowane mają być długofalowe działania kontrolne, doradcze i promocyjne w zakładach o wysokim przekroczeniu norm czynników szkodliwych dla zdrowia, znacznej liczbie chorób zawodowych i wysokich wskaźnikach wypadkowości.

W grupie koordynowanych centralnie zadań rocznych planowane są kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych. Badania inspektorów potwierdzają, że wypadkom przy pracy szczególnie często ulegają osoby o krótkim stażu pracy. Kontrole będą zatem miały na celu sprawdzenie warunków pracy nowo zatrudnionych. Jednocześnie monitorowane będzie stosowanie przez inspektorów PIP nowego uprawnienia, umożliwiającego odstąpienie od środków prawnych i poprzestanie na ustnym pouczeniu pracodawcy rozpoczynającego działalność.

W rutynowej działalności inspekcja pracy zamierza realizować zadania wynikające wprost z zapisów ustawowych. M.in. badane będą okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, zwłaszcza śmiertelnych i ciężkich; PIP będzie reagować na zagrożenia wypadkowe o charakterze publicznym, rozpatrywać skargi pracownicze. Jeśli liczba tych skarg utrzyma się na poziomie bieżącego roku, to ich badanie zajmie aż jedną trzecią planowanych kontroli.

Wśród zadań centralnego programu rocznego znalazły się projekty prewencyjne. Kampania informacyjna „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą” uwzględni założenia „Europejskiej kampanii SLIC 2012 na temat ryzyka psychospołecznego”. Podejmie problematykę ważną w kontekście zarządzania zespołami pracowników, jako że wiedza w tej dziedzinie jest niewystarczająca. Zaadresowana będzie do pracodawców, kadry kierowniczej, specjalistów w dziedzinie przepisów prawa pracy oraz pracowników.

Natomiast adresatami programu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa” będą małe i średnie firmy, które wybrane zostaną na podstawie wypadkowych baz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem programu ma być eliminowanie zagrożeń w zakładach o największej liczbie wypadków przy pracy poprzez akcentowanie znaczenia analizy ryzyka i ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy.

Źródło: www.pip.gov.pl.