Wsparcie biznesu /Oferta/

Oferta jest indywidualnie dopasowywana do potrzeb klienta. Zapraszamy Państwa do skorzystania z zakładki kontakt. Drogą telefoniczną bądź elektroniczną odpowiemy Państwu na szczegółowe zapytania dotyczące świadczonych przez Nas usług.


Firma Profesja świadczy usługi w zakresie:

 

 •   Kompleksowej obsługi firm, zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy (pełnienie obowiązków Specjalisty ds. BHP),

 •   Prowadzenia profesjonalnych szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ oraz zasad udzielania Pierwszej pomocy,

 •   Aktywnej kontroli ważności szkoleń,

 •   Bierzemy pełen udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy

 •   Opracowywania  dokumentacji ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

 •   Sporządzania instrukcji  bhp obsługi urządzeń, stanowiskowych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

 •   Doradztwa w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 •   Okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

 •   Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami w zakresie wykonywania badań czynników środowiska pracy,

 •   Nadzorowania nałożonych na pracodawcę obowiązków w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej,

 •   Promowania oraz rozwijaniem na terenie zakładu pracy Zleceniodawcy różnych form popularyzacji  problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,