Wsparcie biznesu /Audyt zerowy/

Audyt zerowy* jest efektywnym sposobem kontroli systemów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwala ocenić aktualne kwalifikacje spełnienia wymagań oraz odnieść się do tzw. dobrych praktyk. Dostarcza rzetelnych informacji o funkcjonowaniu firmy, rozpoznaje potencjalne ryzyko wystąpienia niezgodności.


Rola audytu


Rolą Audytu zerowego jest zweryfikowanie wdrożonych w Przedsiębiorstwie wybranego obszaru zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.


Celem Audytu jest:


  • przegląd istniejących oraz funkcjonujących dokumentów w aspekcie wymagań prawnych oraz ustalenie rozbieżności pomiędzy wymaganiami prawnymi a stanem faktycznym w organizacji,
  • określenie potrzeb w zakresie szkoleń załogi, a także w zakresie opracowania dokumentacji systemu bezpieczeństwa, tj. Ocena Ryzyka Zawodowego, Instrukcji stanowiskowych BHP, Instrukcji obsługi urządzeń, Dokumentacji wypadkowej itp.


GWARANTUJEMY:

  • bezpłatny audyt zerowy,
  • stworzenie harmonogramu wdrożeń po audytowych,
  • kompleksowe opracowanie dokumentacji,

 

Zapraszamy do zakładki  kontakt w celu ustalenia indywidualnych warunków współpracy.

 

*Audyt zerowy bezpłatny przeprowadzamy w sytuacji, gdy Klient wyraża chęć dalszej współpracy na podstawie umowy.